Ekumenická bohoslužba a setkání

Datum / čas
24.01.2020
18:30


Ekumenická bohoslužba u Terezičky 24. ledna 2020

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) Tento biblický verš vybrali křesťané na Maltě jako motto letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se každoročně koná pod záštitou Papežské rady pro jednotu křesťanů a Světové rady církví ve dnech 18. – 25. ledna. Verš byl vybrán téměř ze závěru Skutků apoštolů, kde je popsáno ztroskotání apoštola Pavla na moři, jeho pobyt na Maltě a laskavé přijetí od domorodců (Sk 27,18 – 28,10). V doprovodném textu křesťané z Malty připomínají, že i dnes jsou vody Středozemního moře svědkem mnoha zápasů lidí, kteří podnikají nebezpečnou cestu, aby unikli před přírodními katastrofami, válkami a chudobou. S odkazem na skutečnost, že Pavlovi a jeho společníkům prokázali neobyčejnou laskavost domorodci, kteří ani neznali Krista, autoři připomínají, že kromě pohostinnosti, kterou si prokazujeme navzájem, je důležité, abychom uměli s láskou přijímat i ty, s nimiž nás nespojuje jazyk, kultura ani víra.

V předmluvě k českému překladu programu modliteb nás předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý a delegát České biskupské konference pro ekumenismus plzeňský biskup Tomáš Holub vyzývají: „Scházejme se, modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti dáván.“ Proto srdečně zveme všechny zájemce na ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v kostele sv. Terezie v pátek 24. ledna 2020 v 18:30 hodin. Po bohoslužbě budou následovat rozhovory nad uvedeným biblickým textem v menších skupinkách a poté společné setkání ve farním sále. Prosíme o přinesení pohoštění a o pomoc s jeho přípravou. Vítáni jsou i další dobrovolníci pro pomoc s přípravou setkání. Případné další informace poskytne Martin Vaňáč, mail: vanac@etf.cuni.cz

Martin Vaňáč