Ekumenické setkání U Jákobova žebříku v Kobylisích

Datum / čas
20.01.2017
19:00–21:00


 

Letos se naše tradiční ekumenické setkání uskuteční v Kostele U Jákobova žebříku, který slouží kobyliskému sboru Českobratrské církve evangelické. Podrobnosti budou upřesněny průběžně.