Eucharistická adorace

Datum / čas
15.12.2016
19:05–19:30


První čtvrtky v měsíci adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.

Druhé čtvrtky v měsíci adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu.