Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
08.10.2015
19:00–19:30