Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
12.11.2015
19:00–19:30