Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
10.03.2016
19:00–19:30