Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
09.06.2016
19:00–19:30