Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
03.03.2016
19:00–19:30