Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
02.06.2016
19:00–19:30