Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
13.10.2016
19:05–19:30