Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
08.12.2016
19:05–19:30