Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
09.02.2017
19:05–19:30