Eucharistická adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu

Datum / čas
09.02.2017
18:05–18:30