Eucharistická adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Datum / čas
03.11.2016
19:05–19:30