Eucharistická adorace po večerní mši svaté

Datum / čas
06.08.2020
18:05–18:30