Eucharistická adorace po večerní mši svaté

Datum / čas
31.10.2019
19:05–19:30


Každý čtvrtek v kostele od 19:05 do 19:30.