Eucharistická adorace po večerní mši svaté

Datum / čas
02.07.2020
19:05–19:30