Eucharistická adorace po večerní mši svaté

Datum / čas
02.07.2020
18:05–18:30