Eucharistická adorace, příležitost ke svátosti smíření

Datum / čas
01.09.2017
17:00–18:00