Farní pouť – Číhošť, Zahrádka, klášter Želiv

Datum / čas
21.05.2022
7:00–19:30


Připomínám, že odjezd od kostela je v 7.00 hod. ráno, návrat kolem 19.30 tamtéž. Cena za dopravu, i přes nestabilní ceny pohonných hmot, se nemění. Pro dospělého činí 500 Kč, pro děti do 15 let věku 250 Kč. Vstupné do Želivského kláštera však od března t. r. zvýšeno bylo. I když teď pro dospělého činí 180 Kč, podařilo se mi dohodnout jednotnou cenu ve výši 130 Kč za osobu pro všechny, bez rozdílu věku. Prosím, peníze za přepravu a vstupné si připravte tak, jak výše uvádím. Tím, že budou vybírány za jízdy, rád bych předešel případným problémům při vracení drobných. Společný oběd s chvilkou odpočinku je plánován v klášterní restauraci v Želivi, kam přijedeme zhruba po půl druhé. Pokud uznáte za vhodné a nutné, pak si vezměte ještě jídlo a pití na cestu s sebou.
Jestliže se někdo z přihlášených z jakýchkoliv důvodů rozhodl, že se pouti nezúčastní, oznamte svůj záměr včas v sakristii kostela, nejpozději však do úterý 17. května, aby mohl být dán prostor náhradníkům.
Na setkání s vámi se těší
Jiří Janák