Farní pouť do Kladského pomezí – ZRUŠENO

Datum / čas
26.09.2020
Celý den


Všichni přihlášení byli již dříve informováni o novém termínu konání farní pouti do Kladského pomezí (26. září 2020). Protože nám dopravce nedávno sdělil, že nemůže zajistit bezpečný příjezd autobusu až k plánovanému stanovišti u kaple na Hvězdě, musíme bohužel tento bod z programu vypustit. Tím však současně odpadá i plánovaný společný oběd. Jako náhrada, domnívám se, že rovněž velmi atraktivní a zajímavá, byla zvolena návštěva kaple Zjevení Páně ve Smiřicích. Ta byla postavena v letech 1699–
1711 hrabětem Janem Josefem ze Šternberka a patří mezi skvosty vrcholného baroka. Na hlavním oltáři se nachází další oceňované vzácné barokní dílo, kterým je obraz Petra Brandla Klanění tří králů a obraz Smiřické madony. Uvidíme i vzácnou relikvii kopii hřebu z kříže Ježíše Krista, který majitelce panství Marii Terezii Violantě věnoval při
její cestě do Říma sám papež Benedikt 14. Tato kaple bude naším prvním zastavením, vstupné je jednotné 50Kč /osoba. Návštěva dalších plánovaných míst původního programu je beze změny s mírným časovým posunem. Prosím Vás však, abyste si vzali jídlo a pití na cestu s sebou.