Farní pouť do Mariazell 10. – 12. 7. 2017

Datum / čas
10.07.2017–12.07.2017
Celý den


Pouť do Mariazell

Vážení přátelé, zasíláme Vám podrobné informace k poutnímu zájezdu

61715 Mariazell – Údolí Wachau v termínu 10. 07. – 12. 07. 2017.

Duchovní doprovod: P. Martin Hobza SDB

Odborný průvodce: Irena Hendrychová – tel+420 728 327 282

Odjezd v pondělí 10. 07. 2017 v 07.00 hod. z Farnosti Sv. Terezie, Kobyliské náměstí 1000/1

182 00 Praha 8 Kobylisy,

sraz účastníků minimálně 15 minut před odjezdem

Návrat ve středu 12. 07. 2017 ve večerních hodinách tamtéž

  1. 07. 2017 Mše svatá – Annaberg v 18.00 hod
  2. 07. 2017 Mše svatá – Mariazell, areál baziliky, kaple Archanděla Michaela v 11.00 hod na závěr prohlídky, odpoledne osobní volno /jezero, lanovka, bazilika a město/
  3. 07. 2017 Mše svatá opět v kapli Archanděla Michaela v 8.00 hod.

 

Ubytování –  Hotel Goldenes Kreuz, Wienerstrasse 7, Mariazell

Stravování – 2x polopenze, bohatá snídaně formou bufetu, večeře s obsluhou

Stravování začínáme 10. 07. večeří a 12. 07. končíme snídaní /nápoje k večeřím nejsou zahrnuty v ceně zájezdu /

Doprava – klimatizovaný autobusem

Technické 30 min. zastávky cca po 3 – 4 hod.

Teplé i studené nápoje si můžete zakoupit v autobuse u řidičů za Kč.

Pojištění – při odjezdu obdržíte od průvodce zájezdu doklady cestovního pojištění do zahraničí, nemusíte se již připojišťovat.

Vezměte s sebou:

Platný cestovní pas, nebo OP.

Léky, které užíváte.

Hygienické potřeby.

Pohodlné oblečení, obuv, plavky.

Pláštěnku nebo deštník.

Růženec a kancionál.

Doporučené kapesné 100 EUR.

Vstupy do navštívených objektů cca 30 EUR.

Cestovní kancelář nepřebírá zodpovědnost za neplatné cestovní doklady a za pozdní příchod k odjezdu.

Vážení poutníci, přejeme Vám mnoho duchovních i kulturních zážitků.

Na setkání s Vámi se těší

Irena Hendrychová

CK PALOMINO


MARIAZELL – ÚDOLÍ WACHAU

Duchovní doprovod P. Martin Hobza

1.den – Odjezd z farnosti v ranních hodinách
Heiligenkreuz – cisterciácký klášter
Annaberg – alpské panorama s prohlídkou poutního kostela,
příjezd do Mariazell,
večeře, nocleh

2.den – Mariazell – největší poutní místo Rakouska se soškou P. Marie, která
pochází ze 13. století
Křížová cesta, klenotnice s dary ze 14. – 18. stol., svatá studně
s léčivým pramenem.
Odpoledne volný program. Možnost pěší horské túry s využitím
kabinkové lanovky na vrchol Bürgeralpe (1254 m). Oblíbeným výletem
je i pochod k jezeru Erlaufsee (3 km), kde se dá i koupat v případě
příznivého počasí (jedná se však o horské jezero s chladnou vodou).
večeře, nocleh

3. den – Melk – benediktinský klášter. Projížďka výletní výletní lodí
po Dunaji údolím Wachau (asi 30 km ) do města Krems (Kremže),
historické centrum,
odpoledne návrat domů, příjezd ve večerních hodinách

2x ubytování v hotelu *** ve 2 lůžkových pokojích včetně polopenze,
kompletní pojištění E1122220, služby průvodce,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, projížďku lodí, jízdné lanovkou

Za kolektiv těch, kteří pouť připravovali
Jiří Janák