Farní pouť Kladské pomezí – PŘESUNUTO NA ZÁŘÍ

Datum / čas
13.06.2020–20.06.2020
0:00


Kaple Panny Marie Růžencové – Suchý Důl u Police nad Metují, kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě, benediktinský klášter Broumov, kostel sv. Prokopa – Bezděkov nad Metují

V sobotu 13. června se uskuteční poutní zájezd do Kladského pomezí. I tato trasa byla naplánována tak, aby byla poznána další místa, která nejsou v těsné blízkosti Prahy a přitom jsou atraktivní a zajímavá. První zastávka s tradiční poutní mší svatou bude v „Ticháčkově kapli“ v Suchém Dole, tři kilometry vzdáleném od Police nad Metují. Toto místo je spojeno s kontroverzním zjevením Panny Marie, ke kterému mělo docházet v letech 1892–1895. Ze dvou možných přístupových cest byla zvolena ta nenáročná s pozvolným stoupáním, avšak zhruba 1 km dlouhá. Pak bude následovat návštěva barokní kaple na Hvězdě. Zde v její těsné blízkosti strávíme polední přestávku, společně poobědváme v turistické chatě postavené v alpském stylu roku 1856 a za příznivého počasí se z vyhlídky podíváme do kraje a na Broumovské stěny. V 15.00 hod. budeme očekáváni v benediktinském klášteře v Broumově. Vybraný prohlídkový okruh „Zaostřeno na baroko“ zahrnuje také shlédnutí kopie Turínského plátna z roku 1651 (patří k nejzdařilejším kopiím na světě). Při zpáteční cestě do Prahy ještě navštívíme kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují, který je součástí tzv. skupiny broumovských kostelů. Architekty tohoto ojedinělého souboru sakrálních staveb byli stavitelé českého baroka Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové.
Cesta bude realizována autobusem. Odjezd v 7.00 hod ráno od kostela, návrat kolem 20.00 hod. tamtéž. Cena za přepravu pro dospělého činí 500 Kč, pro děti do 15 let věku 250 Kč. V ceně je zahrnuto i společné obědové menu (polévka-vývar, přírodní hovězí s bramborem), nápoje si hradí každý účastník sám. Vstupné do kláštera v Broumově naopak zahrnuto není. Pro dospělého včetně seniorů je ve výši 100 Kč, dítě 6–15 let platí 60 Kč. Prosím, abyste se přihlásili co nejdříve, protože kapacita autobusu je omezená – 60 lidí. Jakmile počet přihlášených toto číslo naplní, budou další přihlášení vedeni jako případní náhradníci. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii. Vyplněnou ji vhoďte do schránky, která je tam pro tento účel zřízena.

Za přípravný výbor Jiří Janák