Fotopouť do MARIAZELL s vyprávěním

Datum / čas
27.11.2017
19:15–21:15


Fotopouť do MARIAZELL

Zveme všechny zájemce, zejména ty, kteří se nemohli zúčastnit pouti do Mariazell v červenci tohoto roku, a chtěli by se s námi poutníky spolupodílet na našich zážitcích. Setkání se koná ve farním sále v pondělí dne 27. 11. po večerní mši svaté v 19.15 hod.. Nám, kteří jsme tuto pouť uskutečnili, společné posezení při promítání fotografií určitě připomene krásné, nezapomenutelné chvíle a ti, kteří se nemohli zúčastnit, se mohou, alespoň pohledem, dotknout míst, které nemohli osobně shlédnout.

 

Jiří Janák