Hovory o Bibli s jáhnem Jaroslavem Schrötterem

Datum / čas
23.01.2017
19:15–20:30


Katechetická místnost Emauzy.

V minulém roce jsme dokončili probírání textu evangelia svatého Marka. Letos začneme číst a vykládat 1. list svatého Pavla Korinťanům. Cílem tohoto listu není sdělení nějakých nových obsahů víry, nýbrž interpretace důsledků víry pro konkrétní život církevní obce a pro řešení nejrůznějších aktuálních otázek života. Naše hovory o tomto listu budou tedy nejen exkurzí do jedné z nejvýznamnějších církevní obcí prvotní církve, ale i inspirací pro náš každodenní život. Inspirací, kterou nám nabízí sám apoštol Pavel.

Hovory o Bibli jsou otevřené všem zájemcům.

Jaroslav Schrötter