Ve středu ke Středu – Katolíci o Husovi

Datum / čas
13.05.2015
19:15–20:30


Katolíci o Husovi – Martin Vaňáč

V souvislosti s letošním 600. výročím smrti Mistra Jana Husa se přednáška zaměří na pohled katolických křesťanů na tuto historickou osobnost. Kromě osobní zkušenosti bude zmíněn např. postoj belgického benediktina z počátku 20. století, projev pražského arcibiskupa a kardinála Josefa Berana na II. vatikánském koncilu nebo práce Husovské komise z 90. let 20. století. Ta byla zakončena mezinárodní konferencí v Římě a projevem papeže Jana Pavla II., v němž vyjádřil hlubokou lítost nad jeho krutou smrtí.