Kdo je Duch svatý a co dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

Datum / čas
14.11.2015–15.11.2015
10:00–14:00


A jak prožít život na plno?

Srdečně zveme vás, kdo byste se chtěli nad těmito tématy zamyslet, zastavit se, vyslechnout si přednášky a diskutovat spolu s ostatními v příjemném prostředí mimo Prahu o víkendu 14. a 15. listopadu.  Témat k zamyšlení o Duchu svatém se ujme salesián P. Josef Kopecký ml., hudební doprovod včetně sobotního večera chval povede skupina Kairos, organizaci víkendu zajistí tým kurzu Alfa pro dospělé. Zvány jsou i rodiny s dětmi, rádi bychom pro vás při konání přednášek a diskusních skupinek zajistili hlídání dětí s programem. Součástí bude i sobotní odpolední procházka a nedělní eucharistická bohoslužba. Zájemci o podrobnější informace a o účast na víkendu se mohou hlásit na farní email níže, přes webové stránky farnosti v rubrice akce, nebo telefonicky do 5. listopadu. Za tým kurzu Alfa

Tomáš Redlich

farnost.kobylisy@sdb.cz

283 029 141

777 053 394

Přihlášení na akci

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.