Klub seniorů

Datum / čas
12.04.2015
14:00–17:00


Klub seniorů zve na posezení u kávy a zpívání s Milanem Miškaříkem ve farním sále.