Klub seniorů

Datum / čas
09.11.2014
14:00–17:00


Výstava pana Janáka – kostely z okolí Prahy.

Čas a místo srazu bude oznámeno včas, sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.

Eva Kuchařová, Anežka Radinová