Klub seniorů: Jarek Šebestík – Vyprávění o Japonsku, farní sál

Datum / čas
03.03.2019
14:00–16:00


Čas a místo budou oznámeny včas, sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.

 

Eva Kuchařová, Anežka Radinová