Kněžské svěcení salesiána Filipa Mareše

Datum / čas
01.05.2023
14:00–16:00


Milí farníci, rád bych vás pozval k účasti na slavnosti, jakou kobyliská farnost sv. Terezie v novodobé historii zažila naposledy v roce 2005.

Dne 1. května 2023 ve 14 hodin budeme slavit mši svatou, při které přijme kněžské svěcení spolubratr salesián Filip Mareš. Filip je rodákem ze Sebranic ve východních Čechách, v Kobylisích v komunitě salesiánů bydlel jako student.

Rádi bychom vás jako salesiáni na tuto slavnost pozvali. Přijďte Filipa podpořit svou přítomností a modlitbou. Zároveň s tím mám jednu prosbu: rádi bychom po slavnosti v kostele hostům nabídli občerstvení. Pokud přispějete něčím sladkým či slaným na zub, budeme moc rádi.

Více informací je na www.sdb.cz/sveceni 

Václav Jiráček