Kněžské svěcení salesiána Vlastimila Vajďáka ve Fryštáku, našeho budoucího farního vikáře

Datum / čas
17.09.2022
12:00


Vlastimil Vajďák (všemi oslovovaný Vlastík) se narodil v roce 1981 ve Zlíně, vystudoval učitelství a šest let učil na základní škole. První sliby složil v roce 2014, prošel noviciátem v Popradu a studiem filozofie v Žilině. V září 2020 složil salesiánské věčné sliby. Dokončil čtyřletá studia teologie na Papežské salesiánské univerzitě v Jeruzalémě.

Od 1. září je ustanoven k jáhenské službě v kobyliské farnosti. Dá-li Pán, v sobotu 17. září Vlastík přijme kněžské svěcení ve Fryštáku a 2. října 2022 by měl svou pražskou „primici“ u Terezičky v 9 hodin.

Kdo by měl zájem zúčastnit se kněžského svěcení, přihlaste se prosím v sakristii nebo u Františka Blahy (fxblaha@sdb.cz) do neděle 11. září. Pokusili bychom se podle toho zajistit dopravu.