Komentovaná „mše“ nanečisto s možností dotazů

Datum / čas
14.06.2018
19:30–21:00


Chcete zažít komentovanou „mši“ nanečisto s možností dotazů?

Zveme vás na vysvětlení průběhu mše svaté

Při bohoslužbách se v kostele dějí různé věci. Ať už přímo u oltáře nebo takzvaně v lidu. Při každé mši svaté jsme účastníky mimořádné události. Vnímáme řadu symbolů, zaujímáme různé postoje a gesta. Nasloucháme a zároveň se svými slovy a zpěvem zapojujeme ke společné modlitbě.

Lidé, kteří do kostela chodí krátce, nebo i déle, si kladou různé otázky týkající se prožívání liturgie.

Co všechno se odehrává při mši svaté a proč? Co a proč při mši dělá kněz, co ostatní a co já?

Možná vás také nějaká otázka napadá. Pokud ano, zveme vás, kdo chcete více porozumět obsahu bohoslužeb, smyslu symbolů, úkonů, gest a postojů, na setkání, jehož cílem bude vysvětlení průběhu mše svaté s možností otázek.

Uskuteční se ve čtvrtek 14. 6. po večerní mši svaté a adoraci od 19.30 v kostele s P. Ladislavem Banďouchem.