Kurz pro lektory, farní sál, kostel

Datum / čas
07.01.2023
0:00


Milé lektorky, milí lektoři!

Srdečně zveme všechny čtenáře z nedělních mší a milovníky Písma na malý lektorský kurz, který proběhne v prostorách naší farnosti v sobotu 7. ledna 2023. Můžete se těšit na přednášku biblisty Ládi Heryána, na praktickou část s nácvikem přednesu i sdílení ve skupinkách. Kurz bude celodenní, oběd pro účastníky bude zajištěn. Věřím, že nám tento ( i když krátký) minikurz může pomoci prohloubit náš vztah k Bibli a také zlepšit naši službu farnosti ve formě krásného přednesu Božího slova.

Přihlašovat se můžete u mě na kontaktech níže, prosím zároveň o nahlášení, zda budete chtít oběd. Bližší informace a časový harmonogram kurzu zveřejníme na webových stránkách farnosti.

Těšíme se na vás.

Klára Čížková 

reusova@seznam.cz

732772636