Kurz Zacheus

Datum / čas
30.01.2019
19:20–21:00


Milí farníci, v lednu 2019 vás zveme na Kurz Zacheus. Jeho cílem je proměna člověka z pasivního křesťana v učedníka Kristova, odpovědného za svět kolem sebe. Určen je všem, kdo chtějí prohloubit praktické žití křesťanství v každodenním životě. Kurz Zacheus se zrodil v prostředí Komunity Emmanuel ve Francii.

Stáhněte si leták s přehledem obsahu a s termíny kurzu: 1. strana, 2. strana

Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Posluchač pak dostane materiál pro práci na doma. Jeho úkolem je měsíc se zabývat předneseným tématem, přičemž se v polovině měsíce má sejít s ostatními účastníky ve skupině (nejlépe ve skupině asi osmi lidí; z přednáškové skupiny lze tedy vytvořit i více skupinek) a výsledky práce konfrontovat. Práce spočívá v jednoduchých denních úkolech a modlitbách, které jsou dány úkolovými listy, a kterých je během měsíce asi patnáct (po posluchači vyžadují během těchto patnácti dní vždy asi třicet minut času).

Témata přednášek:

  • Aktéři stvoření (Stvořitel stvořil člověka ke svému obrazu, tedy jako tvůrce. Člověk má tedy svou prací rozvíjet stvoření a pokračovat v něm.)
  • Ve službě obecnému dobru (Člověk se podílí na stvoření tehdy, pokud je jeho činnost ve službě obecnému dobru; obecné dobro je základní kategorie sociální nauky církve.)
  • Spravedlivé nakládání s majetkem (Podílí-li se člověk na stvoření ve službě obecnému dobru, vytváří majetek. Je nezbytný, je nám svěřen: jak s ním nakládat a jak při jeho používání žít správně?)
  • Přednostní volba pro chudé (Ve společnosti vždy budou chudí. V čem je nezbytná pomoc chudým a slabým, aby se činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?)
  • Uplatňování autority (Je-li činnost člověka podílením se na stvoření ve službě obecnému dobru, vždy bude zapotřebí, aby zodpovědně uplatňoval autoritu a zároveň byl autority poslušen.)
  • Subsidiarita a participace (Dva základní principy spravedlivého uspořádání společnosti. Každý křesťan je za společnost kolem sebe zodpovědný a je povinen ji budovat.)
  • Jednota a svoboda (Každá společnost, má-li být spravedlivá a funkční při usilování o společné dobro, musí usilovat o vytváření jednoty v různosti, za současného zachování svobody všech členů.)
  • Umění křesťanského života (Závěrečná shrnující přednáška. Jejím předmětem je rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu.)

Přednášky jsou ve dvou blocích, v zimě a na podzim s letní pauzou. Nejedná se o kurz o sociální nauce církve, nýbrž o kurz proměny člověka v odpovědného křesťana dnešní doby, následujícího Krista.  Je nezbytné, chceme-li naši církev a společnost proměňovat, abychom se proměňovali především sami.

Zájemci se mohou přihlašovat na farním webu, kde budou uvedeny i další informace. Pokud byste chtěli pomoci v organizačním týmu, můžete napsat na farní e-mail farnost.kobylisy@sdb.cz a domluvit se s Tomášem Redlichem.

P. Martin Hobza

Přihlášení na akci

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.