Literární večer, Anne Lécu – Přikryl jsem tvou hanbu, farní knihovna

Datum / čas
25.01.2022
19:30–21:30


Milí přátelé duchovní literatury, rádi bychom Vás v novém roce opět srdečně pozvali na další literární posezení, které se bude konat v úterý 25.1. v 19.30 ve farní knihovně. 

V hodině své smrti zanechává Kristus přítomným suknici. Svoji suknici. Nechává ji každému z nás. Chce totiž, abychom byli přioděni do jeho života, abychom jím byli přikryti a chráněni. „Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora až dolů.“ (Jan 19, 23) Chtěli bychom vám představit knihu Anne Lécu – Přikryl jsem tvou hanbu, která originálním způsobem rozjímá nad smyslem této suknice, která by mohla být suknicí milosrdenství. Autorka se z ní pokouší vytáhnout vlákno, které by nás provedlo celou Biblí, a my bychom díky němu získali poučení o nečekaných souvislostech. Je to čtení vážné i veselé ve formě pátrání. Je to toulka zemí kožených a lněných suknic. Jde o četbu, v níž se setkáme s různými tkaninami, ale také s lidským studem, nahotou, hanbou, lidskou kůží i oděvy, které pro sebe volí. 

Hostem večera bude sestra dominikánka Vincenta Vodáková OP z nakladatelství Krystal OP, které knihu v loňském roce vydalo.

Na únor připravujeme setkání nad knihou Štěpána Smolena – Pominuté chvály. Únorové literární posezení se bude konat v úterý 22.2. v 19.30 ve farní knihovně. V knize se autor pokouší o zamyšlení nad opomíjenými skutečnostmi, na které rádi nadáváme nebo si na ně stěžujeme a nikdo je nepochválí. Jako jsou například trapné okamžiky, odkládání, čekání, strašení peklem, kněžské žvásty nebo manželka svatého Petra. 

Na dalších literárních večerech se budeme věnovat těmto knihám:

březen (22.3.): Návrat ztraceného syna – Henri J. M. Nouwen

duben (19.4): Wakan Tanka – Marek Vácha

květen (17.5.): Maria: Matka učedníků Páně – Giuseppe Forlai

červen (14.6.): Šikmý kostel – Karin Lednická

 

Knihy si již dnes můžete zapůjčit v naší farní knihovně. 

Těšíme se na vás, Vaši knihovníci