Literární večer – G. Forlai: Maria, Matka učedníků Páně, farní knihovna

Datum / čas
17.05.2022
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, srdečně Vás zveme na další literární posezení, které se bude konat v úterý 17. května v 19.30 ve farní knihovně.
Květen je měsíc, ve kterém uctíváme naši Matku Pannu Marii a začátkem června budeme slavit Seslání Ducha Svatého, a proto jsme vybrali knihu, která tato dvě témata spojuje – Maria: Matka učedníků Páně. Knihu napsal italský kněz Giuseppe Forlai, který v současnosti vyučuje mariologii na Papežské gregoriánské univerzitě, působí jako spirituál římského semináře Pontificio Seminario Romano Maggiore, spolupracuje v Úřadu pro pastoraci škol a napsal mnoho teologických publikací.
V této knížce nám autor nastínil Mariin hluboký vztah k Duchu Svatému a k církvi.
,,Můžeme říct, že Duch Svatý, tato pro lidskou představivost neuchopitelná Osoba, jistým způsobem prosvítá skrze postavu Pánovy Matky; skrze ni ho lze vnímat. Když se zahledíme do jejích očí, smíme jako děti ,,zahlédnout“ jeho nádheru. Ačkoliv nevíme, odkud a kam vane, můžeme v životním příběhu Panny jasně zachytit jeho hlas.“
Pojďme tedy říct Duchu Svatému: ,,Tady jsem.“
Příští literární večer se bude konat 14. června a budeme se věnovat knize Karin Lednické Šikmý kostel.
Knihy si již dnes můžete zapůjčit v naší farní knihovně.
Vaši knihovníci