Literární večer: J.Prokeš – Pán se stará

Datum / čas
06.02.2024
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, srdečně vás zveme v úterý 6. 2. v 19.30 do farní knihovny na literární večer s knězem Josefem Prokešem nad jeho knihou Pán se stará. 

Kniha vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom ale s důkladným vzděláním a duchovní zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z opravdové víry rodí. Jako červená nit se knihou vinou citace z exhortace Evangelii gaudium, jež ukotvují Prokešovy úvahy ve směru, který vytyčil pontifikát papeže Františka.

Josef Prokeš je vyhledávaný kněz českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana obor Nová evangelizace. Věnuje se pastoraci mládeže, je diecézním duchovním rádcem skautů. Ve volném čase rád leze po horách (naposledy v Ekvádoru).

Připomínáme, že všechny knihy z již proběhlých literárních večerů jsou k zapůjčení ve farní knihovně.

 

Marián a Mirka Kročkovi