Literární večer, James Martin, Jezuitský návod (téměř) na všechno

Datum / čas
06.12.2022
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, srdečně vás zveme v úterý 6. 12. 2022 v 19.30 do farní knihovny na literární večer nad knihou Jezuitský návod (téměř) na všechno, kterou napsal americký jezuitský kněz a spisovatel James Martin. Autor s jiskrou humoru hledá odpovědi na otázky, které
napadají snad každého člověka, který přemýšlí nad životem. Zabývá se tematikou životního poslání, rozhodování v důležitých věcech, přátelství i utrpení. Dotýká se těch nejpodstatnějších věcí lidského života: nalezení Boha, správné modlitby, lásky a štěstí. Kniha nenabízí jednoznačné řešení všech situací, ale učí nás za vším hledat Boha, jak je to vlastní ignaciánské spiritualitě. V Bohu má vše svoje místo: nejen modlitba, svátosti a Bible, ale i rodina, práce, politika, služba druhým, příroda i umění, všechno naše prožívání.

Hostem večera bude jezuita a kněz Samuel Prívara, který působí jako farní vikář v Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze, a můžete ho znát také z jezuitského YouTube kanálu „Jezuitou dnes“. Literární večer pořádáme v rámci cyklu „Život a spiritualita řeholních řádů“ a společně s hostem se vám proto pokusíme přiblížit podstatu spirituality sv. Ignáce z Loyoly a některá vybraná témata z knihy. V rámci večera bude také prostor pro vaše dotazy. Těšíme se na vás.