Literární večer nad knihou Svatý Augustýn – Člověk pro naši dobu

Datum / čas
06.06.2023
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, v rámci cyklu „život a spiritualita řeholních řádů“ vás srdečně zveme v úterý 6. 6.
2023 v 19.30 do farní knihovny na literární večer nad knihou Svatý Augustýn – Člověk pro naši dobu, kterou
napsal americký augustinián Theodore E. Tack (1927–2013).
Žít křesťansky, brát vážně Ježíšova slova znamená utkávat se ve svém životě s mnoha výzvami. Pokud je tento
zápas poctivý, dočkáme se opravdové radosti – tak jako svatý Augustin.
Augustin byl velký řečník, filozof a teolog, řadu lidí ale oslovuje jeho hluboká spiritualita, lidskost a celoživotní
zápas o Boha i svůj charakter. Mimořádný je Augustin i tím, jak realisticky umí své duchovní zkušenosti vylíčit. Pro
Theodora Tacka je člověkem pro naši dobu právě kvůli poctivé snaze odpovídat na základní otázky lidské
existence:
Jak poznat Boha a lépe sám sebe? Jak odpovědně zacházet se světem, ve kterém žijeme? Jak se s Bohem důvěrně
spojovat v modlitbě? Jak skrze vlastní obrácení přijmout Boží milost? Jak být církví – skutečně „Božími lidmi“? A
jak ve vztahu s Bohem naplnit své lidství?
Hosty večera budou augustiniáni P. Angelo Lemme, farář farnosti u sv. Tomáše na Malé Straně, který připravoval
české vydání knihy a P. Juan Provecho, delegát České provincie řádu sv. Augustina a ředitel MŠ, ZŠ a gymnázia sv.
Augustina.
Přijďte se s námi společně zamyslet nad knihou a duchovním poselstvím sv. Augustina pro dnešní dobu.
Těšíme se na vás, Marián a Mirka Kročkovi.