Literární večer, Petr Glogar

Datum / čas
03.10.2023
19:30–21:00


Milí přátelé duchovní literatury, v loňském školním roce jsme se spolu setkávali nad knihami v rámci cyklu „život a spiritualita řeholních řádů“ a snažili jsme se tak seznámit nejen s duchovní tradicí jednotlivých řádů ale také se životem řeholníků díky osobnímu setkávání s nimi. V tomto roce bychom na tento cyklus rádi volně navázali, ale také bychom chtěli pozvat další autory duchovní literatury. Literární večery se budou od října opět konat první úterý v měsíci ve farní knihovně.

Srdečně vás proto zveme v úterý 3. 10. v 19.30 hod na literární večer nad knihou Tvořit nové věci. Hostem večera bude bosý karmelitán od Pražského Jezulátka, kněz a terapeut Petr Glogar. Kniha je napsána formou rozhovoru, který s Petrem Glogarem vedl Josef Beránek. Petr Glogar je jeden z prvních českých bosých karmelitánů v novodobé historii. Podílel se na vybudování kláštera karmelitánů ve Slaném, a především před několika lety otevřel Fortnu, klášter na Hradčanském náměstí v Praze, který převrací zaběhané představy věřících i nevěřících o tom, co je klášter. Petr Glogar o Fortně hovoří jako o duchovním wellness centru, kde se může kdokoli na hodinku zastavit a podívat se zblízka do svého nitra. Knižní rozhovor mapuje jeho životní cestu a nevyhýbá se ani otázkám, jak se liší přístup kněze a psychoterapeuta, nakolik církev ochromilo sexuální zneužívání a vůbec zneužívání moci, a především v čem vidí cíl meditace a zda lze zažít Boží blízkost.

Do konce roku připravujeme literární večery nad františkánskou spiritualitou a knihou Kvítky svatého Františka s františkánem P. Šebestiánem Smrčinou (7.11.), nad knihou Sestry se spisovatelkou Kamilou Hladkou (5.12.) a v novém roce nad knihou Český Bůh s P. Zdeňkem Jančaříkem a historikem Jaroslavem Šebkem (2.1).

Těšíme se na vás, Marián a Mirka Kročkovi.