Literární večer s Ladislavem Heryánem, farní knihovna

Datum / čas
07.03.2023
19:30–21:30


Milí přátelé duchovní literatury, v rámci cyklu „život a spiritualita řeholních řádů“ vás srdečně zveme v úterý 7. 3. 2023 v 19.30 do farní knihovny na literární večer nad knihou Sami na této zemi? s podtitulem O boží přítomnosti mezi námi. Hostem večera bude autor knihy, salesián a kněz Ladislav Heryán

Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, předsudků a zatvrzelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. 

Knihu vydalo nakladatelství Portál, ve kterém už vyšly úspěšné tituly Exotem na této zemi a Stopařem na této zemi, které získaly velkou pozornost a sklidily řadu ocenění.

Těšíme se na vás, Marián a Mirka Kročkovi.