Loučení s odcházejícími salesiány, mše svatá a následující agapé

Datum / čas
26.06.2022
9:00–12:00


Jak už jste se mohli dozvědět v minulém Kobylístku či ohláškách, naši farnost, Salesiánské centrum, Kobylisy, opustí během léta naši milí salesiáni Jožka Kopecký, Pavel Šimůnek a Vojtěch Sivek, aby mohli začít působit na nových místech. V červnovém Kobylístku si s nimi můžete přečíst trojrozhovor, za který patří velký dík jim a také Kamile Schusterové.

Poděkovat a rozloučit se s nimi bude možné v neděli 26. 6. při mši svaté v 9 h a při následujícím prodlouženém agapé ve farním sále, na terase a zahradě.

Kdo byste chtěli přispět na dar od farníků, můžete tak učinit do kasičky uprostřed kostela od neděle 5. do 19. 6. Děkujeme za Vaši spoluúčast. Z celkového obnosu se zaplatí náklady na dárkové koše, část občerstvení na farní zahradě a zbylá částka se rozdělí na tři díly.

Kdo byste se chtěli na cokoliv zeptat nebo se zapojit do pomoci s přípravou a průběhem akce, jste vítáni.

777 053 394, 283 029 141
farnost.kobylisy@sdb.cz
Tomáš Redlich