Májové pobožnosti po večerní mši svaté – zpěv, zamyšlení, modlitba Salve Regina

Datum / čas
05.05.2017–31.05.2017
0:00


Večerní mše svatá bude v květnu končit slokou mariánské písně při níž liturgický průvod kněze a ministrantů přijde k soše Panny Marie. Přečteme úryvek z apoštolského listu Familiaris consortio, krátké zamyšlení a modlitbu. (Jsou to texty z májových pobožností, které se odehrávaly kdysi před léty v Pardubicích). Společně si pak všichni zazpíváme modlitbu Salve Regina – Zdrávas Královno. Text této písně bude k dispozici v lavicích.

P. Martin Hobza