Mamky sobě – o hnutí Modlitby matek

Datum / čas
05.10.2023
9:30–11:00


Milé maminky, ve čtvrtek 5. října proběhne další setkání „Mamky sobě“. Je to zcela otevřená skupina, do níž může přijít kterákoliv mladá (i starší) maminka. Probíhá v katechetické a dětské místnosti každý první čtvrtek v měsíci od 9.30 do 11 hodin. Děti jsou samozřejmě také vítány a můžou si společně pohrát v dětské místnosti. Je to čas k popovídání nad nějakým tématem, k dispozici je čaj, káva a drobné občerstvení. Říjnové setkání bude na téma modlitebních skupinek „Modlitby matek“ s ukázkou, jak modlitby probíhají.
Lída Pavlíčková

P. S. z červnového setkání Mamek sobě od Pavly Redlichové:

Červnové diskusní setkání maminek proběhlo na vážnější téma: Čeho před smrtí nejvíce litujeme. K zamyšlení nám pomohly následující
impulsy stejnojmenné knihy, ve které její autorka shrnula osobní postřehy klientů, s nimiž pracovala na sklonku jejich života.

1. Škoda, že jsem neměl kuráž žít podle svého a ne tak, jak ode mne očekávali druzí.
2. Neměl jsem pracovat tak tvrdě.
3. Škoda, že jsem neměl dost kuráže, abych dal najevo své city.
4. Škoda, že jsem nezůstal ve spojení se svými přáteli.
5. Škoda, že jsem si nedovolil být šťastnější.

Tento impuls posílám s radostí dál
Požehnaný nový školní rok! P