Ministrantský výlet na Bílou sobotu, putování Prahou

Datum / čas
15.04.2017
10:00–15:00


Ministrantský výlet na Bílou sobotu

Zveme ministranty na tradiční sobotní výlet, kdy po skončení nácviků na sobotní vigilii vyrazíme na putování Prahou. „Od hrobu ke hrobu – od Božího hrobu ke hrobu 14 mučedníků.“ Nácviky začínají v 9 hodin ráno. Sraz a odchod na výlet je naplánovaný v 10.00 hod.

Návrat okolo 15 hodin odpoledne ke kostelu. S sebou pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí její kopie), svačinu a pití. Účastnit výletu se mohou i ti, co nebudou večer ministrovat při mši.

Přejeme vám dobré prožití postní doby a těšíme se na viděnou!

Kontaktní osoby: Ladislav Banďouch a P. Pavel Šimůnek