Ministrantský výlet

Datum / čas
18.05.2019
0:00


Informace budou včas

na ministrantské nástěnce, rodiče ministrantů je obdrží též v emailu.

 

Pavel Šimůnek