Missa Chrismatis s účastí ministrantů v katedrále

Datum / čas
13.04.2017
9:30–12:00


„Missa Chrismatis“ na Zelený čtvrtek:

Otec arcibiskup Dominik Duka zve spolu s kněžími i všechny ministranty zúčastnit se slavnostní mše svaté v katedrále sv. Víta, na památku ustanovení svátosti kněžství. Během mše sv. budou požehnány také oleje. Sraz všech účastníků bude ve čtvrtek 13. dubna v 7.45 hod. u kostela. S sebou bude třeba si vzít ministrantské oblečení, open-card na metro, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí její kopie), malou svačinu a pití. Po skončení mše sv. bude pro ministranty připraveno občerstvení (staré známé koláčky) v prostorách arcibiskupství. Návrat zpět do Kobylis okolo 13 hodin. Ladislav Banďouch