Modlitba novény k Duchu Svatému

Datum / čas
19.05.2023–27.05.2023
19:05–19:20


Zde jsou k dispozici texty modliteb svatodušní novény z minulých let, včetně verze pro rodiny s dětmi. 

Svatodušní novéna a letniční vigilie

Slavností Seslání Ducha Svatého vyvrcholí velikonoční doba. Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní (proto novéna) modlí o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. I v naší farnosti se můžete připojit k společným setkáním, které budou následovat po večerní mši svaté. Po mariánské písni a četbě zamyšlení nad slovy sv. Terezičky bude následovat asi 20minutová modlitba se svědectvím, kterou povedou různá společenství – zapsat se můžete v této tabulce k volnému termínu (19. – 26. 5.).
Pokud se vám nepodaří zúčastnit se společných setkání, pomodleme se každý den v rodině nebo sami třeba svatodušní hymnus Přijď, Tvůrce Duchu svatý (Kandionál 422) nebo sekvenci Přijď, ó Duchu přesvatý (423), případně můžete přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“.
Celá příprava vyvrcholí večerní svatodušní vigilií v sobotu 27. 5. O její podobě budete informováni v ohláškách.
Můžeme během ní mj. prosit za děti, které poprve přistoupí ke Stolu Páně 21. 5. ve 13 h, a na biřmovance, kterým udělí tuto důležitou svátost biskup Kája Herbst 4. 6. v 10.30 h.
František Blaha