Modlitba novény k Duchu Svatému

Datum / čas
27.05.2022–03.06.2022
19:10–19:30


Zveme k devítidenní přípravě na Letnice. Začne po slavnosti Nanebevzetí Páně, tedy v pátek 27. května, a v kostele bude vždy po večerní mši svaté (v květnových dnech po přečtení kapitolky z Popelky nazaretské). Novénou nás budou provázet texty od Josefa Prokeše, ve kterých spojuje svatodušní hymnus se svátostí smíření.

Pro vás, kdo se nebudete účastnit novény v kostele, ale rádi byste se k modlitbě připojili, nabízíme níže texty novén z minulosti. Je mezi nimi také inspirativní verze pro rodiny s dětmi.

Příprava vyvrcholí v sobotu 4. června po večerní mši svaté společnou vigilií, kterou nás bude provázet skupina Kairos. 

Na slavnost připravme svoje srdce. Pozvěme do svého života Ducha vzkříšeného Pána, kterého nám On daruje. A to nejen o této slavnosti, ale stále znovu. Níže najdete texty novény pro dospělé a také tvůrčí verzi modlitby pro rodiny s dětmi. Je na vás, kdy budete chtít pozvat Ducha Svatého do svých srdcí a nechat se od Něj naplnit pravou velikonoční radostí.

Novéna k Duchu Svatému (texty z knihy Svatodušní novéna, KNA)

Svatodušní novéna (P. Vojtěch Kodet)

Novéna k Duchu Svatému (myšlenky sv. Jana Pavla II. mládeži)

8 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým (tvůrčí verze pro rodiny s dětmi)

Novéna k Duchu Svatému (Komunita Blahoslavenství)