Modlitba novény k Duchu Svatému

Datum / čas
27.05.2022–04.06.2022
19:10–19:30


Zveme k devítidenní přípravě na Letnice. Začne po slavnosti Nanebevzetí Páně, tedy v pátek 27. května, a v kostele bude vždy po večerní mši svaté (v květnových dnech po přečtení kapitolky z Popelky nazaretské). Novénou nás budou provázet texty od Josefa Prokeše, ve kterých spojuje svatodušní hymnus se svátostí smíření. Sám autor k tomu říká: “Zpověď je niterné setkání s Bohem, který mě stvořil, který je pramenem mého bytí. On dokáže léčit různá má zranění a ošetřit místa, kudy mi uniká životní síla a radost, a to i vzhledem k mé osobní historii. Svátost smíření však není zaměřena jen do minulosti. Je zásadně obrácena do budoucnosti. Nezpovídám se jen proto, abych vyjmenoval něco, co se stalo v mé dávné či nedávné minulosti, nýbrž prostřednictvím svátosti dostávám sílu, abych zaměřil celý svůj život správným směrem. Je to velice tvůrčí a životodárný čas, kdy se ve mně mocí Ducha obnovuje nejen Boží obraz, ale také jeho pokoj a všechny síly i dary, které do mě vložil.” Následovat bude chvíle ticha, spontánních díků, přímluv a proseb o Ducha Svatého. 

Prosíme zástupce společenství, která jsou ochotna převzít některý den novény, ať napíšou na e-mail farnosti: farnost.kobylisy@sdb.cz

Příprava vyvrcholí v sobotu 4. června po večerní mši svaté společnou vigilií, kterou nás bude provázet skupina Kairos.