Svatodušní novéna, verze modlitby pro dospělé v kostele či doma a verze pro rodiny s dětmi, texty jsou vám k dispozici

Datum / čas
31.05.2019–08.06.2019
19:10–19:45


Od pátku 31. 5. do soboty 8. 6. probíhá v naší farnosti devítidenní modlitba, novéna, ke Slavnosti Seslání Ducha svatého. Je příležitostí pozvat Ducha Svatého do našeho osobního a rodinného života i do farního společenství. Poslední den novény bude zároveň svatodušní vigilií. Texty novény jsou vám k dispozici, jak k verzi pro dospělé, tak pro rodiny s dětmi. Verze pro dospělé probíhá v kostele vždy po večerní mši, povedou ji jednotlivá společenství. Její texty vám zašleme na vyžádání přes farní mail, abyste se mohli k modlitbě přidat i doma nebo ve svém společenství. Verze pro rodiny s dětmi v podobě společné tvůrčí modlitby se zapojením dětí je dostupná ke stažení na farním webu. Texty obou verzí můžete použít nyní, nebo třeba i v létě na dovolené či kdykoli jindy. Děkujeme Anně Fantové a  všem, kdo se pod jejím vedením do přípravy i  průběhu novény zapojili. Zvláště pak manželům podílejícím se na tvorbě verze pro rodiny s dětmi a společenstvím i jednotlivcům za vedení modliteb v kostele. Děkujeme všem, kdo se svou modlitbou připojíte.