Modlitební Úterek po večerní mši svaté

Datum / čas
18.05.2021
18:30–21:00